Krátkodobé ceny komodit zůstávají vysoké, ale střednědobá a dlouhodobá podpora chybí
V krátkodobém horizontu stále podporují faktory podporující ceny komodit. Na jedné straně pokračovalo uvolněné finanční prostředí. Na druhou stranu problémová místa v zásobování světem nadále trápí. Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu však ceny komodit čelí několika omezením. Za prvé, ceny komodit jsou příliš vysoké. Za druhé, omezení na straně nabídky byla postupně zmírňována. Za třetí, měnová politika v Evropě a ve Spojených státech se postupně normalizovala. Začtvrté, efekt zajištění nabídky a stabilizace cen domácích komodit byl postupně uvolňován.


Čas odeslání: 5. září-20. září